Jump to content

Ade Ipaye/guw-bj

Sọn Wikipedia
     

Cet article est écrit en Gun (Bénin)

Adeola Rahman Ipaye (nyi jiji to oxwe 1963) nyí hwɛ̀yiɖɔtɔ Otò Naijilia tɔn xe sɔ nyí "Deputy Chief of Staff" alɔnu dǐn tɔn ná Tògan Naijilia tɔn Muhammahu Buhari. Ewɔ wɛ sɔ nyí hwɛ̀yiɖɔtɔ-gan ná Ayimatɛn Awɔnlin tɔn kpódó otɛn ɖevo ɖevo lɛ xe é sɔ tindó to tonǔɖiɖɔ mɛ.

Azɔ́n etɔn[jlado | jla asisado]

Ipaye yi Wexɔmɛ ɖaxo Igbobi tɔn to Awɔnlin bo yi gbeɖéwema Bachelor's kpó Master's kpó to osɛn mɛ sɔ́n Wexɔmɛ Alavɔ Awɔnlin tɔn to Akoka, to Awɔnlin mɛ. E bɛ osɛ́nzɔn étɔn jɛeji to Oditax Adebiyi & Co. to Awɔnlin fixe é nyí anaɖénanutɔ dódǐnnanu tɔn te hwɛkpó é dó lɛzun alɔ̀gɔnamɛtɔ ná mɛkplɔ́ntɔ to Wexɔmɛ Alavɔ Awɔnlin tɔn. E lɛzun mɛkplɔ́ntɔ ɖaxo to kónyàsun oxwe 1999 bɔ to godo mɛ é lɛzun mɛbɔdómɛgotɔ́ mɛkplɔ́ntɔ ɖaxo to ada nukplɔ́nmɛ osɛn tɔn mɛ to kónyàsun 2000 mɛ. To nuxwàsun 2001 é nyí ɖiɖé tayiɖi alɔ̀gɔnamɛtɔ vonɔtawun ná Bola Tinubu to nǔxe gándó osɛn go lɛ kpóɖɔ to oxwe 2003 é lɛzun alɔ̀gɔnamɛtɔ vonɔtawun ɖaxo ɖé ná Ayimatɛn-gan ná nǔxe ɖu osɛn lɛ dali.

E sɛ̀n to adà éxe mɛ ná oxwe ɛnɛ̀ kakajɛ hwenue é nyí ɖiɖé nádó nyí Anyiamɛtɔ Vonɔtawun ná Tito Tokwɛ-yiyi tɔn ná Babatunde Fashola mɛxe jɛ otɛ̀n Bola Tinubu tɔn mɛ to oxwe 2007.

To nuxwàsun 2007 tɔn mɛ, é nyí azɔ̌nɖéna nádó nyí Ogán Wxɛyiɖɔtɔ xe nɔ kpénukúndó hwɛxo Otò tɔn lɛ go tɔn. To azán atɔ̀ntɔ zósun 2015, Togán Muhammadu Buhari ɖéazɔ́nna Ade Ipaye nádó lɛzun Alɔgɔtɔ ná Ogán xe nɔ kpénukúndó hwɛxo Hixɔ tɔn ná tòweɖégbɛ́ étɔn.

Alɔdlɛndónu lɛ[jlado | jla asisado]